lunes, 1 de octubre de 2012

MI ESCUELA EN OTOÑO

La primera unidad didáctica a trabajar es MI ESCUELA EN OTOÑO.
En esta unidad vamos a trabajar:
 •  Identificar partes do corpo.
 •  Realizar desprazamentos
 •  Manifestar sensacións e sentimentos propios: triste, alegre, enfadado, etc.
 •  Resolver circuítos sinxelos.
 •  Participar nas sesións de psicomotricidade.
 •  Amosar autonomía nos espazos habituais.
 •  Respectar as normas de convivencia
 • Resolver tarefas sinxelas.
 • Utilizar a papeleira e é ordenado coas súas cousas.
 •  Adquirir hábitos de saúde, hixiene e alimentación.
 •  Saber o nome dos obxectos que utiliza acotío na clase e o dos que utilizan o varredor e a varredora.
 •  Recoñecer e valorar o traballo do varredor e da varredora.
 •  Coñecer e nomea características do outono.
 •  Realizar clasificacións sinxelas.
 •  Contar.
 • Sitúar obxectos.
 •  Recoñecer a súa escola e saber o seu nome.
 • Nomear froitos e animais do outono.
 •  Relacionase con outras persoas.
 •  Recoñecer o mestre e saber o seu nome.
 •  Comunicar as súas necesidades e desexos por medio da lingua oral.
 • Comprende ordes verbais.
 •  Expresar detalles do conto.
 •  Identificar pictogramas: servizos e aula.
 •  Ler libros de imaxes.
 •  Recoñecer a súa fotografía.
 •  Utilizar recursos da información e da comunicación.
 •  Utilizar diversas técnicas e materiais plásticos.
 •  Recoñecer algúns sons.
 •  Cantar cancións ao ritmo dunha música.
 • Memorizar series.
 •     Amosa unha actitude de escoita nas audicións.
 •     Realiza escenificacións de contos.
 •  Participa nas dramatizacións.
 •  
 •  

No hay comentarios:

Publicar un comentario